O nás / Profil

Profil časopisu Sklář a keramik

Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie Sklář a keramik je tradičním tištěným médiem, které pravidelně přináší aktuální a zajímavé informace o dění v oboru doma i v zahraničí (vychází již 65 let – od roku 1950, počítáme-li jeho předchůdce Sklářské rozhledy pak dokonce 91). Pro svou odbornost je zařazen do aktuálního seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů pro rok 2015.

Časopis Sklář a keramik vychází 6x ročně jako dvouměsíčník o rozsahu nejméně 52 stran v nákladu 600 ks (5 x ročně barevná příloha). Mezi jeho odběrateli jsou členové České sklářské společnosti, předplatitelé, zahraniční firmy i jednotlivci a informace o otištěných studiích pravidelně vychází v řadě odborných evropských sklářských časopisů. Určený je technickým profesím, institucím, firmám, knihovnám, školám, obchodníkům, výtvarníkům, designérům, historikům, archeologům, sběratelům nebo laickým zájemcům o sklo a keramiku.  Prestižními partnery časopisu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR a Slovenská sklárska spoločnosť. Sklář a keramik je též tradičním médiem na trhu, jehož pomocí lze oslovit nové komerční partnery v oboru.