O nás / Redakce a redakční rada

Redakce

PhDr. Petr Nový – šéfredaktor
Ing. Miroslava Kohlíčková – redaktorka a jednatelka společnosti
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. – redaktor

Redakční rada

Ing. Aleš Svítil, technolog, předseda
Ing. Ivan Berka, VETROPACK Moravia  Glass, Kyjov
Ing. Luboš Dietz, technolog
Rudolf Hais, technolog a historik sklářských technologií
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc., VŠCHT Praha
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc., VŠCHT Praha
doc. Ing. František Novotný, CSc., TU Liberec
Marek Novák, MBA, tajemník ASKP ČR
Ing. Sylvie Sázavová, CSc., emeritní šéfredaktorka SaK
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D., technolog
Ing. Jiří Zajíc, technolog

Redakční kruh

Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., vědecký tajemník ČSS
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., kurátor skla a keramiky
Doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc., VŠCHT Praha
Ing. Jiří Koucký, CSc., technolog
Doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc., VŠCHT Praha
Antonín Langhamer, historik skla a výtvarný teoretik
prof. Ing. Marek Liška, DrSc., TnU AD Trenčín, SR
Ing. Greta Nováková, inzertní agentka
Ing. Josef Smrček, CSc., technolog

Recenzenti

prof. Ing. Marek Liška, DrSc., TnU AD Trenčín, SR
Ing. Jiří Koucký, CSc., technolog